Opettajien palautteet

Mikä on yleisarviosi tunnista?

 • Erittäin hyvä.
 • Luokaltani ei oikein irronnut keskustelua.

Mikä etenkin tuntui hyvältä ja tarpeelliselta tällä oppitunnilla?

 • Asioista puhuttiin oikeilla nimillä ja selitettiin ne lapsille selkeästi.
 • Lapset saivat kertoa kokemuksiaan murrosikäisistä, ja korostettiin, että se on luonnollista ja tulee kaikille.
 • On hyvä, että lapset saavat jo tässä ikävaiheessa asiallista tietoa murrosiästä.

Mikä etenkin tuntui huonolta ja tarpeettomalta tällä oppitunnilla?

 • Kirosanat ja käsimerkit pois: jäävät liian selkeästi oppilaille mieleen.

Millä tavalla lapset mielestäsi suhtautuivat oppitunnilla käsiteltäviin asioihin?

 • Osalle oppilaista asiat olivat tuttuja ja luonnollisia, jotkut oppilaista olivat aluksi nolostuneita ja hämmentyneitä, mutta lopuksi asennoituivat aiheeseen innostuneen uteliaina.
 • Naureskelivat.
 • Asiallisesti ja erittäin kiinnostuneesti.
 • Vaihtelevasti, osa luontevasti, osalle vielä vaikea ja outo aihe.

Oliko aiheen ajoitus mielestäsi ikäryhmälle sopiva / liian varhainen / liian myöhäinen?

 • VAIKEA KYSYMYS! En usko, että on haittaa kenellekään.
 • Suurimmalle osalle sopiva, vain muutamalle liian varhainen.

Ovatko lapset ottaneet jälkikäteen esiin tunneilla käsiteltyjä asioita?

 • Tytöt ovat tulleet kysymään kuukautisista.

Tunnetko, että voisit jatkossa pitää itse tällaisen oppitunnin?

 • Pienemmälle ryhmälle kerrallaan, kyllä.
 • Jotain muutosta pitäisi keksiä, sillä näin ei aihe oikein lähtenyt liikkeelle. Mutta aiheesta on mielestäni tärkeä puhua jo näin nuorille, vaikka sitä sitten käsiteltäisiinkin niin suppeasti kuin meidän tunnilla kävi.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto