Opettajien palautteet

Mikä on yleisarviosi tunnista?

 • Kaikin puolin onnistunut tunti!

Mikä etenkin tuntui hyvältä ja tarpeelliselta tällä oppitunnilla?

 • Nämä asiat tuntuivat kiinnostavan oppilaita. On hyvä antaa asioille oikeat nimet ja sanat.
 • Korostettiin ihmisten ainutlaatuisuutta ja oman kehon tärkeyttä. 
 • Asiat tuotiin esiin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Oppilaat saivat piirtää ihmisen omien edellytystensä mukaisesti.

Mikä etenkin tuntui huonolta ja tarpeettomalta tällä oppitunnilla?

 • Ei mikään.

Millä tavalla lapset mielestäsi suhtautuivat oppitunnilla käsiteltäviin asioihin?

 • Luontevasti ja uteliaasti. Asiat kiinnostivat lapsia, ja he halusivat keskustella niistä.
 • Aluksi naureskellen. Hämmentyen. Asiallinen suhtautuminen ja selostus rauhoittivat tilanteen ja keskustelu sujui rauhallisesti.
 • Hihittelyä puhuttaessa pimppi, pippeli, rinnat -aiheista.
 • Alkuhämmennyksen jälkeen uteliaan positiivisesti.

Oliko aiheen ajoitus mielestäsi ikäryhmälle sopiva / liian varhainen / liian myöhäinen?

 • Oikea ajoitus. Hyvä käydä läpi ruumiinosien ”oikeita” nimiä. Kikatus laantui, kun ryhdyttiin piirtämään, ja kolmasluokkalaisteni pippelijutut laantuivat.

Ovatko lapset ottaneet jälkikäteen esiin tunneilla käsiteltyjä asioita?

 • Jotkut ovat todenneet, että oli kiva tunti. Yksi oppilas on kysellyt lisätietoa eri kehonosien tehtävistä.

Tunnetko, että voisit jatkossa pitää itse tällaisen oppitunnin?

 • Kyllä. Oli hyvä kun vetäjä kysyi tunnin päätteeksi lapsilta, miltä tuntui keskustella tästä aiheesta.
 • Kyllä, varsinkin tällä materiaalilla.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto