Fokus

Fokus

Asenteet sukupuolten välisestä kilpailusta, toisen sukupuolen paremmuudesta ja epätasa-arvosta syntyvät varhain. Alemmuuden ja huonommuuden tunteet voivat haitata kehitystä. Lapset kuulevat asioita, joita he eivät osaa suhteuttaa, kuten ”blondivitsejä” ja tokaisuja kuten ”miehet ovat sikoja”. Tällä tunnilla on tarkoitus väljentää asenteita, jotka rajoittavat miesten ja naisten tasa-arvoa, itsearvostusta, käyttäytymistä ja ammatinvalintaa. Tarkoitus ei ole korostaa erilaisuutta, saatikka vastakkaisuuden mielikuvaa, vaan tuoda roolit lähelle toisiaan. Miehessä ja naisessa on lopulta enemmän samankaltaisuuksia kuin eroja. Sosiaaliset paineet ovat erilaiset miehillä ja naisilla. Omille unelmille, mahdollisuuksille ja tulevaisuudenkuville miehenä ja naisena on tarkoitus antaa vahvistusta ja kannustusta

Lapsi tekee varhain johtopäätöksiä ympäristön suhtautumisesta eri sukupuoliin. Lapsi pohtii, onko se arvokas ja hyvä asia, että on syntynyt poikana tai tyttönä. Tämä tapahtuu täysin riippumatta siitä, mikä tulee olemaan myöhempi seksuaalinen suuntautuminen. Lapset tarkkailevat ympärillään olevien miesten ja naisten oman ja vastakkaisen sukupuolen arvostusta. Lapset havainnoivat miesten ja naisten elämän hallintaa ja tyytyväisyyttä, sekä sukupuoleen mahdollisesti liitettyjä sosiaalisia etuja tai haittoja. He tarvitsevat vahvistusta omalle sukupuoliroolilleen: että se on hyvä, sen voi näyttää, siitä voi puhua ja sitä voi korostaa asettamatta toista sukupuolta paremmaksi kuin toista.

Sukupuolirooleihin liittyvät arvot, leimat, luulot ja oletukset tulevat tarkemmin mietityiksi, kun niistä puhutaan ääneen ja ne kyseenalaistetaan. Tarkoitus on koko tunnin ajan väljentää rooliodotuksia niin, että jokaisella olisi lupa kehittyä omien yksilöllisten ominaisuuksiensa mukaan ilman ahdistusta ja häpeää. Mitään sukupuolisidonnaisia leimoja ei saa vahvistaa suuntaan eikä toiseen, vaan edistää ajattelun vapautta. Lapsi voi paremmin löytää itsestään uusia ulottuvuuksia, ilmaista mielipiteitään ja mieltymyksiään silloin, kun ahtaat rooliodotukset eivät kahlitse eivätkä leikkaa unelmilta siipiä.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto