Loppuyhteenveto

Ei pidä luulla, että kaikki tytöt olisivat samanlaisia tai että kaikki pojat olisivat toistensa kopioita. Niin ei ole, eikä niin tarvitsekaan olla. Maailmassa tarvitaan hiljaisia pohtijoita, rohkeita esiintyjiä, ahkeria työntekijöitä ja unelmoivia taiteilijoita. Ulkonäkö, taidot ja ne asiat, jotka kiinnostavat, muuttuvat ihmisen elämän myötä. Työkin voi vaihtua monta kertaa.

Miehillä ja naisilla voi olla ominaisuuksia, jotka ovat tavallisempia miehillä tai naisilla. Silti on olemassa kaikenlaisia miehiä ja naisia. Unelma-ammatti voi olla mikä vaan, ja se voi muuttua myöhemmin. Kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan. Erilaisuus tekee ihmisistä mielenkiintoisia, kun heitä opettelee tuntemaan ja ymmärtämään.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto