Fokus

Fokus

Tämä tunti on otettu mukaan kokoamaan aihealueet yhteen ja korostamaan terveyden edistämisen lukuisia keinoja. Koska elämässä tulee aina eteen riskitilanteita, niihin on hyvä saada perusohjeita jo varhain. Itse asiassa terveystiedon opetuksen tulisi olla kaikilla luokka-asteilla jatkuvaa ja toistuvaa, jotta joka kehitysvaiheessa se tulisi tutuksi uudella tavalla. Opettaja voi tällä tunnilla nostaa esiin teemoja, jotka ovat omassa luokassa ajankohtaisia.

Terveyden edistämisen ymmärtäminen ja oman terveyden ylläpitämiseen sitoutuminen ovat koko elämän jatkuvia prosesseja. Tunnilla varmistetaan, että kaikki oppilaat tuntevat keinoja ja pohtivat omaa vastuutaan terveyden hoidossa. Tavoitteena on itsensä kokeminen terveeksi ja arvokkaaksi, niin tärkeäksi, että itseä ja omaa terveyttä kannattaa hoitaa. Tunnilla opettaja allekirjoittaa tai leimaa sormenjäljellään tms. jokaisen oppilaan työkirjan lopussa olevan kunniakirjan vakuudeksi siitä, että Ihmisterveysoppi on käyty läpi.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto