Opettajien palautteet

Mikä on yleisarviosi tunnista?

 • Todella hyvä!

Mikä etenkin tuntui hyvältä ja tarpeelliselta tällä oppitunnilla?

 • Tunti oli kokonaisuudessaan hyvä.
 • Oppilaiden tekemä ryhmäkeskustelu.
 • Käsitellä oppilaiden kanssa sitä, millä pienilläkin asioilla voi itse vaikuttaa omaan terveyteen.

Mikä etenkin tuntui huonolta ja tarpeettomalta tällä oppitunnilla?

 • Ei mikään!

Millä tavalla lapset mielestäsi suhtautuivat oppitunnilla käsiteltäviin asioihin?

 • Myönteisesti.
 • Innostuneesti, pohtien.
 • Asiallisesti, paljon omia mielipiteitä.

Oliko aiheen ajoitus mielestäsi ikäryhmälle sopiva / liian varhainen / liian myöhäinen?

 • Sopiva.

Ovatko lapset ottaneet jälkikäteen esiin tunneilla käsiteltyjä asioita?

 • Tupakoinnista on puhuttu joidenkin oppilaiden kanssa

Tunnetko, että voisit jatkossa pitää itse tällaisen oppitunnin?

 • Kyllä.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto