Fokus

Fokus

Tunteista puhuminen, tunteiden nimeäminen ja tunnetaitojen opettelu on sosioemotionaalisen opetuksen perusta. Rationaalinen suhtautuminen tunteisiin auttaa lapsia ymmärtämään itseään ja toisiaan. On tärkeää oppia myös puhumaan tunteista, sillä silloin niitä on helpompi myös tunnistaa, ajatella ja hallita. Tällä tunnilla painotetaan positiivisia voimavaratunteita. Niiden avulla ihmiset tekevät hyviä tekoja. Ilo, voima, luovuus lähtevät etenkin nautinnosta. Lapset saavat oppia, että rakkaus, välittäminen ja hyvä mieli eivät koskaan kulu tai lopu maailmasta, vaan lisääntyvät sitä mukaa kuin niitä käyttää ja levittää. Samoin käy vihalle, välinpitämättömyydelle ja pahalle mielelle – mutta niitä ei erityisesti kannata levittää! Negatiiviset tunteet johtavat helposti pahoihin tekoihin.

Lapset näkevät ympärillään koko ajan paljon tunteita, ja lapset ovat uteliaita näkemään tunnekuohuja. Tähän perustuu monien draamasarjojen suosio. Se, että itse tuntee kaikenlaisia tunteita, on hyvä oppia näkemään rikkautena, niin ettei tunteista tarvitse kokea syyllisyyttä tai häpeää. Teot ovat eri asia, ne täytyy jokaisen oppia kontrolloimaan.

Tunteet ovat elämän näkymättömiä vaikuttajia. Niiden merkitystä joskus vähätellään tässä näkyviä senttejä ja suoritteita mittaavassa maailmassa. Tunteet voivat olla myös hyvin ristiriitaisia ja siksi rasittavia tai kuluttavia. Ne voivat myös kasata paineita. Tunteita on hyvä oppia purkamaan puhumalla tai tekemällä.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto