Hissun kissun

Kolmannessa jaksossa käsitellään suomalaisia juhlapyhiä. Tove Janssonin tarina Kuusi johdattelee kolmessa kappaleessa joulun vieton tapoihin. Neljännessä kappaleessa käsitellään yleisesti kalenterivuoden juhlia.

Opettaja voi ottaa huomioon oppilaiden valmiuden käsitellä sellaisia kulttuurisia juhlia (esim. joulu), joiden viettäminen on vierasta. Silloin voi käsitellä aihetta kevyemmin ja vain hieman sanastoon tutustuen, Muumien kummastelun kautta miettien millaista olisi tutustua itselle vieraaseen tapaan tai oppilaille jo valmiiksi tuttuja asioita etsien.

Tämän jakson aikana oppilaiden tuntemat omat perinteet voivat olla hyvin näkyvästi esillä, voidaan esim. verrata eri maissa samaan aikaan ajoittuvien juhlien tapoja. Ilmaisutehtävissä voi jouluun liittyvät ilmaisut vaihtaa myös jakson äänteiden harjoitteluun.

Jakson aikana harjoitellaan k-, p-, j-, v-, y- ja h-äänteiden kuulemista ja kirjoittamista sekä juhliin liittyvää sanastoa ja ilmaisuja.

Jakson sisältöä voidaan ennakoida katsomalla aloituskuvaa ja arvuuttelemalla vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Mitä pojat tekevät pöydän ääressä?
2. Mihin suomalaiseen juhlaan kuvan asiat viittaavat?
3. Mitä vuoden vaihteen juhlapäivien nimiä löydät kalenterista?
4. Mistä tekemisistä kalenterin merkinnät muistuttavat?

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Hissunkissun