Kohtaaminen

Kuten hyvissä tarinoissa usein, tässäkin loppu jää melko avoimeksi. Vaiheet ovat kuitenkin hyvin jännittäviä: Ensin Sonia näkee Keralassa vilaukselta Simon ja hänen isänsä. Tämän jälkeen Simo ja isä törmäävät torilla Sonian äitiin, joka tunnistaa heidät. Opettajan olisi ehkä hyvä lukaista kursorisesti koko teos, jotta hän osaa referoida juonen/ kirjan loppuratkaisun oppilaille. Nopoloiden kirja on melko nopealukuinen kokonaankin ääneen luettavaksi.

Kappale koostuu tekstikirjassa olevasta tekstistä ja äänitteeltä kuunneltavasta jatkosta. Lisäksi mukana on lyhyempi teksti, Riston, Mohamedin ja Kielikarhun käymä dialogi. Se liittyy juuri käsiteltyyn tekstiin. Dialogin voi antaa oppilaalle lukuläksyksi. Sanalaatikkoon on poimittu tekstin ymmärtämisen kannalta olennaista sanastoa. Se voi toimia lukuläksynä oppilaalle, joka on lukutaidoltaan vielä sanatasolla. Sanasalaatti-tehtävässä kerrataan tällä kertaa sanoja, joita tarvitaan, kun asioidaan torilla.