Piun paun

Tässä jaksossa käsitellään tunteita ja niiden kirjoa: pettymystä, suuttumusta ja niiden hallintaa, riitoja ja niiden sopimista. Teemana ovat myös myönteiset tunteet kuten ilo ja ystävyys. Tutustumme Timo Parvelan luomaan mainioon ystäväkaksikkoon, Maukkaan ja Väykkään. Maukka on kissa ja Väykkä on koira. Ne elelevät kahdestaan pienessä talossa. Tietysti väärinymmärryksiltä ja riidoiltakaan ei vältytä tämänkään kaksikon elämässä.

Tässä jaksossa jatketaan lauseiden tutkimista ja tutustutaan myös kielteisiin lauseisiin. Oppilaat pääsevät tuottamaan omia pieniä tekstejä.

Samalla tutustutaan muutamaan kirjallisuudenopetuksen pääkäsitteeseen, kuten päähenkilö ja juoni. Lukustrategioiden avulla katsotaan kaunokirjallista tekstiä vähän tarkemmin.

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Piun paun