Rauha

Jakson viimeisessä kappaleessa pohditaan riitojen selvittämistä, sopimista, anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista.

Kappale koostuu useammasta osasta: nauhalta kuunnellaan ensin kuunteluteksti ja tekstikirjasta tutkitaan siihen liittyvä kuvasarjaa. Sen jälkeen luetaan tekstikirjan teksti joko yksin tai yhdessä opettajan johdolla. Helppolukuisempana tekstinä on tällä kertaa Kielikarhun Ristolle kirjoittama viesti. Sanalaatikkoon on poimittu tekstin ymmärtämisen kannalta olennaista sanastoa. Se voi toimia lukuläksynä oppilaalle, joka on lukutaidoltaan vielä sanatasolla. Sanasalaatti-tehtävässä pohditaan, mitä asioita voi tehdä yhdessä ystävän kanssa ja kootaan siihen liittyvää sanastoa.