Suuri tomaattisota

Kappaleessa käsitellään riitelemistä ja siihen liittyvää sanastoa. Toisaalta kappaleessa on paljon myös ruokasanastoa ja ruoanvalmistukseen liittyviä termejä.

Kappale koostuu useammasta osasta: nauhalta kuunnellaan kuunteluteksti ja tekstikirjasta voidaan lukea oppilaan taitotason mukaan joko tietoteksti (Taivaallisen tomaattikastikkeen ohje) tai Maukan ja Väykän käymä keskustelu tai molemmat. Sanalaatikkoon on poimittu tekstin ymmärtämisen kannalta olennaista sanastoa. Se voi toimia lukuläksynä oppilaalle, joka on lukutaidoltaan vielä sanatasolla. Sanasalaatti-tehtävässä opetellaan ja kerrataan ruoanlaittoon liittyvää sanastoa.