Esi-isiä?

Tässä kappaleessa tutustutaan käsitteeseen esi-isä ja tutustutaan Xingin ja Kielikarhun esi-isiin. Kappaletta käsitellessä voidaan keskustella, tietävätkö oppilaat sukunsa historiasta, esim. kuka heidän suvustaan on tullut ensimmäisenä Suomeen.

Kappale koostuu äänitteeltä kuunneltavasta tekstistä sekä tekstikirjan pienemmistä teksteistä, joita ovat tietoteksti alkukarhusta ja Riston ja Kielikarhun käymä dialogi. Ä- ja t-äänteiden kuulemista ja lukemista harjoitellaan sanalaatikon sanojen avulla. Tekstikirjan kuvissa on myös useita ä- ja t-kirjaimella alkavia sanoja. Sanasalaatti-tehtävässä kerrataan ja opitaan metsän eläinten nimiä.