Urpo ja Turpo

Tässä kappaleessa esitellään Urpo ja Turpo sekä talo, jossa he asuvat ja perhe, jonka luona karhut asuvat.

Tekstikirjan kappaleessa Urpo on tehnyt itselleen kaukoputken ja tähystelee sillä nyt taivaalle. Turpo on enemmänkin kiinnostunut sählynpelaamisesta. Urpo pohtii sitä, kuinka monta kuuta maapallolla ja kuinka monta kuuta Jupiterilla on. Turpo ei ymmärrä avaruusasioita, vaan on vain kateellinen Jupiterille, jolla on paljon kuita ja joka voisi pelata näiden kuu-kavereidensa kanssa jalkapalloa tai muita joukkuepelejä.

Kappale koostuu
1. äänitteeltä kuunneltavasta tekstistä, joka on johdanto tekstikirjan kappaleeseen,
2. tekstikirjassa olevasta kuva-aukeamasta ja Urpon ja Turpon kskustelusta ja
3. sanalaatikon sanoista, joita vielä lukemaan opettelevat voivat lukea tekstin kuuntelun jälkeen sellaisenaan ja jo pidemmälle ehtineet lukijat voivat lukea ja etsiä samat sanat tekstistä. Kaikki voivat pohtia, kuinka sanat liittyivät kappaleen tekstiin. Lisäksi sanoja voidaan ryhmitellä eri tavoin, niillä voi leikkiä erilaisia sanaleikkejä, kuten sanan selitystä tai esittää sanoja ja antaa muiden arvata, mitä sanaa tarkoitetaan.

Sanasalaatti-tehtävässä kootaan ja nimetään omia kiinnostuksen kohteita eli harrastuksia, lempiaiheita jne.

Kappaleessa kuunnellaan ja tutustutaan myös suomen kielen harvinaisempiin äänteisiin (b-, c-, f-äänteet) ja niiden kirjoittamiseen.

Aiheeseen saadaan lisää omakohtaisuutta esimerkiksi kokoamalla yhteen asioita, joita oppilaat tietävät avaruudesta.