Hyvän sään aikana

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Hyvän sään aikana

Jakson teemoina ovat sää ja vuodenajat, ajanilmaukset, harrastukset ja media. Tekstilajeina on oppilaitten kirjoitelmia, runoja ja loruja sekä tietotekstiä. Lisäksi tutustutaan yksinkertaisiin taulukoihin ja kaavioihin. Tehtävissä ohjataan myös oppilaita itse loruttelemaan ja leikkimään sanoilla sekä kokoamaan omia tehtäviään ja tapahtumiaan yksinkertaiseen kalenterin.

Kielitiedon osalta esille nostetaan nominityypit ja taivutetaan niitä yksikössä ja monikossa. Tavoitteena on oppia käyttämään nominien eri muotoja erilaisissa tilanteissa. Tuottamisharjoituksissa käytetään yksinkertaisia nominityyppejä, mutta tutustutaan myös niiden haastavampiin muotoihin.