Joukkotiedotusvälineet eli media

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Joukkotiedotusvälineet eli media

Tämän kappaleen tavoitteena on tutustua median eri lajeihin ja samalla laajentaa aiheeseen liittyvän sanaston tuntemusta; tutustutaan hieman pitkään ja ehkä vaikeampaan suomenkieliseen sanaan ”joukkotiedotusvälineet”. Tekstikirjan kuvaan liittyvässä kuuntelutehtävässä Risto keskustelee isänsä kanssa mainoksista ja pohtii niiden hyötyjä ja haittoja. Kuuntelutehtävä voi virittää luokassa samalla tavalla keskustelua ja houkutella miettimään mediaan liittyviä näkökulmia. Varsinkin internetiin liittyvästä netiketistä on hyvä keskustella