Sää ja vuodenajat

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Sää ja vuodenajat

Kappaleen aihe on sää eri vuodenaikoina. Tekstinä on oppilaiden kotonaan kirjoittamia kertomuksia tekemisistään eri vuodenaikoina. Osa tekstistä on vain kuunteluna. Lisäksi opetellaan etsimään tietoja säätaulukosta.

Kappaleessa opitaan vaate- ja sääsanastoa ja keskustellaan sään vaihtelusta Suomessa eri vuodenaikoina. Tunnilla keskustellaan, mitä oppilaat tekevät mielellään eri vuodenaikoina ja millaisesta säästä he pitävät. Tekstikirjan runot ja kuvat ohjaavat myös sanaston käsittelyyn ja ymmärtävään lukemiseen ja antavat näin haastetta paremmin kieltä osaaville. Tässä yhteydessä on hyvä jo kaikkien hallita kuukausien ja vuodenaikojen nimet ja järjestys ja oppia sijoittamaan vuoden tapahtumia oikeaan vuodenaikaan.

Kielitiedon asiana tutkitaan nomineja. Opetellaan käsitteet perusmuoto, yksikkö ja monikko ja vertaillaan perusmuodon yksikkö- ja monikkomuodoissa tapahtuvia muutoksia.