Kapteeni käskee

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Kapteeni käskee

Kappaleessa kuunnellaan Karhulan koulun oppilaiden vuoropuhelu kesäisen leikin lomassa. Kappaleen yhteydessä keskustellaan edelleen leikeistä, erityisesti leikkien säännöistä ja niistä neuvottelemisesta. Kappaleen tavoitteena on perehtyä leikkeihin liittyvän sanaston lisäksi myös kehonosiin.

Lisäksi kappaleessa harjoitellaan käskemistä ja kieltämistä: verbin käsky- ja kieltomuodon muodostamista ja käskylauseiden käyttöä.