Leikitään yhdessä

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Leikitään yhdessä

Kappaleessa Leikitään yhdessä! ei ole varsinaista lukutekstiä, vaan tarkoituksena on oppia leikin aloittamiseen liittyviä lorutuksia. Niitä opetellaan kappaleen kuvaa tarkastelemalla, siitä keskustelemalla, puhekuplien loruja lukemalla ja oikeasti leikin kautta harjoittelemalla. Kappaleeseen liittyy myös kuunteluteksti, jossa lapset leikkivät kahta perinteistä pihaleikkiä, väriä ja peiliä. Kuuntelutekstin voi kuunnella ja käsitellä kolmessa osassa. Kappaleen yhteydessä on mahdollisuus käsitellä leikkeihin joskus liittyvää riitelyä ja pohtia, miksi pelissä on säännöt ja miten niiden noudattamista kontrolloidaan.

Kielitietoasiana ovat peruslauseet: tavallisimmat toteamuslauseet (SPO), omistusrakenne (minulla on), nesessiivirakenne (täytyy tehdä), lauseiden yhdistäminen (konjunktio, pilkku) sekä lauseen keskeisten jäsenten hahmotus reseptiivisesti kysymysten avulla (Kuka tekee? Mitä tekee? Missä / Milloin / Miten tekee? Mihin tekeminen kohdistuu?). Lausetehtävien yhteydessä oppilaille voi antaa kuuntelutekstin luettavaksi, jotta he voivat poimia siitä lauseita. Lause on esitetty yksinkertaisessa muodossaan. Jos virkkeen käsite on oppilaille tuttu, sen voi ottaa mukaan ja tarkastella lauseen ja virkkeen eroja.

Kuuntelutekstiin liittyvien kysymysten avulla voidaan poimia lauseenjäseniä. Harjoituskirjan tehtävissä opetellaan erottamaan lause sanojen jonosta, hahmottamaan lauseeseen kuuluvia ja kuulumattomia osia sekä erottelemaan lauseen osat toisistaan oman äidinkielen ja suomen kielen intonaatioiden mahdollisista eroista huolimatta. Kirjoittamisessa kiinnitetään huomiota isoon alkukirjaimeen sekä pisteeseen.

Sanastossa harjoitellaan leikkien ja pelien nimityksiä, leikkimiseen liittyviä sanoja sekä kehoon ja vaatetukseen liittyviä sanoja. Sanasalaatin tehtäviä varten voi tehdä avuksi taulukon tai käsitekartan.