Lentävä lause

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Lentävä lause

Tämä jakso aloittaa toisen lukuvuoden Kielikarhun matkassa. Se tehdään mukavasti sukeltamalla kirjallisuuden ja kirjailijan ammatin pariin. Samalla houkutellaan oppilaita itsekin lukemaan ja kiinnostumaan kirjoista – ehkä valitsemaan jopa omat lempikirjailijansakin. Kirjallisuuden lukemisen myötä oppilaiden oma kielitaito kehittyy ja oppilaat saattavat innostua itsekin tuottamaan omia tekstejä. Siksi jaksossa on esitelty joitain tarinan kirjoittamisen menetelmiä luokkiin lukuvuoden aikana toteutettaviksi.

Jaksossa opetellaan kielitiedon käsitteet virke, päälause ja sivulause ja kerrataan viime vuonna opetettu kysymyslause ja nyt uutena kysyvä sivulause. Oppilaan tulisi jakson jälkeen osata muodostaa erilaisia virkkeitä. Jaksossa opiskellaan myös suoran lainauksen tekniikkaa. Oppilas oppii käyttämään vuorosanaviivaa ja lainausmerkkejä. Lisäksi oikeinkirjoituksessa kiinnitetään huomiota siihen, että oppilas osaa kirjoittaa erisnimet, esim. kirjan, kirjailijan ja valtioiden nimet isolla alkukirjaimella. Jaksossa harjoitellaan myös tiedonhankkimista etsimällä tietoa jostakin kirjailijasta (tai vaihtoehtoisesti muusta oppilaan tai opettajansa valitsemasta aiheesta). Sanastossa kertautuvat kirjallisuuden termien lisäksi kulkuvälineisiin ja liikenteeseen liittyvä sanasto.