Turvallista koulumatkaa

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Turvallista koulumatkaa

Kappale Turvallista koulumatkaa aloittaa uuden lukuvuoden Karhulan koulussa, joten se sopii hyvin aloittamaan uuden lukuvuoden muuallakin. Lukuvuoden ensimmäisellä tunnilla on hyvä kerrata suomi toisena kielenä -tuntien käytänteet: mitä kirjoja, vihkoja tai välineitä tunneilla tarvitaan (tekstikirja, harjoituskirja 2B, vihko, sanasalaattivihko tms.) ja miten kotitehtävät merkitään muistiin.

Kappaleen tavoitteena on kerrata ja opetella lisää liikenne- ja kulkuvälinesanastoa sekä palautella mieleen kirjoitustaitoja kesäloman jälkeen.