Lukemattomia tarinoita

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Lukemattomia tarinoita

Jakson teemana on kirjallisuuden lukeminen. Tekstikirjan kappaleissa esitellään kirjojen valintaan liittyvä kertova teksti Kirjamaistiaiset, lukupiirityöskentelyä ja muita yhdessä lukemisen ja kirjasta keskustelun periaatteita esittelevä tietoteksti Keskustellaan kirjoista ja lopuksi tutustutaan mallitekstien avulla kirja-arvostelun kirjoittamiseen.

Tavoitteena on houkutella oppilaita valitsemaan itselleen sopivaa luettavaa ja nauttimaan kirjojen lukemisesta sekä keskustelemaan lukemistaan kirjoista. Olisi hyvä, jos ryhmässä voisi myös käytännössä kokeilla esiteltyjä menetelmiä, jotta oppilaat saisivat omakohtaisia kokemuksia niistä. Toisin sanoen jakson lukemisen kanssa samaan tahtiin: aluksi pidettäisiin kirjamaistiaiset, kuten tekstikirjan kappaleessa, sitten luetaan kirjaa sekä koulussa että kotona ja esimerkiksi viikon välein pidetään lukupiiritapaamisia, joissa keskustellaan luetusta katkelmasta apukysymysten avulla, ja kun kirja on luettu, siitä kirjoitetaan vielä arvostelu.

Lukemisen innostamiseen voi käyttää myös lukudiplomeita. Kunnarin sivuilta löytyy myös apua kirjojen valitsemiseen. Ks. aiheesta lisää:

Lisää kirjallisuuden opetuksesta:

  • Steineke, Nancy – Daniels, Harvey – Mattila, Satu: Lukupiirin lumo – kirjallisuudenopetuksen oppituokioita. WSOY 2008.
  • Suomi kakkonen ja kirjallisuuden opetus. (Toim.) Marjo Mela ja Pirjo Mikkonen. Tietolipas 216. SKS 2007.
  • Linna, Helena: Lukuonni. Kirjallisuudentuokioita ala-asteella. WSOY 1999.