Keskustellaan kirjoista

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Keskustellaan kirjoista

Tekstikirjan kappaleessa kerrotaan tekstien tulkinnasta yleisellä tasolla ja esitellään lyhyesti sekä parilukemisen että lukupiirin idea. Tekstin lopussa mainitaan myös esimerkkejä keskustelua herättävistä kysymyksistä, joiden avulla voi itse valmistautua lukupiirin tapaamiseen. Painopiste on siis omien mielipiteiden kertomisessa ja muiden mielipiteiden kuuntelussa – tärkeää on keskustelu, ei niinkään saada tehtäviä loppuun tai kirjaa ”loppuun puhutuksi”.

Kappaleen tavoitteena on tutustua kirjan lukemisen tapoihin ja harjaantua keskustelemaan kirjoista. Kirjan lukemisessa voidaan harjoitella esim. lukupiirityöskentelyä tai parilukemista. Tärkeää on ohjata oppilaat keskustelemaan lukemastaan kirjasta.