Luonnon helmassa

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Luonnon helmassa

Luonnon helmassa -jakso ohjaa oppilaita tietotekstien opiskeluun ja opettaa lukustrategioita luonnontiedon tekstien avulla. Jakson käsittelyn yhteydessä kannattaakin keskustella, miten oppilaat lukevat oppikirjojensa luonnontiedon tekstejä ja miten he voisivat parhaiten omaksua niistä asioita. Tekstien aiheina ovat Suomen kansalliseläimet ja -kukka: joutsen, karhu ja kielo.

Aiemmin on jo Tuhansien järvien maa –jakson yhteydessä puhuttu tietotekstien lukemisesta. Nyt kerrataan ja syvennetään näitä taitoja. Jakson aikana oppilaita ohjataan ensin silmäilemään tietotekstiä ja ennakoimaan aihetta jo ennen koko tekstin lukemista. Uusi tieto opetellaan sitomaan vanhaan tietoon.

Tekstin lukemisen jälkeen etsitään tekstistä keskeiset asiat ja selvitetään tuntemattomat sanat ja käsitteet, opitaan tekemään muistiinpanoja sisällöstä käsitekartan tai luettelon muotoon ja oppimaan luonnontiedon sanastoa.

Lisätietoa lukemisen ymmärtämistä helpottavista lukustrategioista löytyy esimerkiksi teoksista:

  • Sarmavuori, Katri: Tie kiinnostukseen: Lukemisen ja kirjallisuuden opetuksen aktivointimenetelmät. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu 1998 (tietoa erilaisista lukemisen strategioista ja harjoituksista eri-ikäisille)
  • Vauras, Marja: Suhaus - Seikkailu Uhka Autiosaarella. Luetun ymmärtämisen kehittäminen. Opettajan kirja. Turun yliopisto. Oppimistutkimuksen keskus 2003 (opas luetunymmärtämisen kehittämiseen lukuryhmässä, harjoitukset on suunnattu 3.-5.-luokkalaisille)
  • Aro, Tuija: KUMMI 1. Luetun ymmärtämisen teoriaa ja harjoituksia. Niilo Mäki Instituutti 2002. (Arviointi-, ammattikirjallisuus, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja, käsikirja)