Laulujoutsen

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Laulujoutsen

Laulujoutsen on Suomen kansallislintu ja tekstissä esitellään mm. ulkonäkö, lisääntyminen, levinneisyys, muutto, ravinto ja ääntely. Lisäksi tekstissä kerrotaan lyhyesti joutsenen esiintymisestä taideteoksissa ja tuotemerkeissä. Näistä aiheista löytyy lisätietoa opettajanoppaan kohdassa Vinkkejä ja lisämateriaalia.

Tekstiä lukiessa ei nyt ole tärkeintä asioiden ulkoa oppiminen, vaan eläytyminen: motivoituminen aiheeseen silmäilemällä ja ennakoimalla tekstiä ja keskustelemalla sidotaan uusi tieto oppilaiden aiempiin tietoihin joutsenista.

Silmäillessä oppilaita ohjataan katsomaan kappaleen alkua ja päättelemään, mitä asioita joutsenesta siinä kappaleessa kerrotaan – lukematta koko kappaletta. Jos mahdollista, opettaja voi näyttää tekstin oppilaille ensin siten, että piilottaa joka kappaleesta tekstin loppuosan. Samalla ennakoidaan, millaisia asioita teksti lukijalle kertoo.

Sidotaan uusi tieto aiempaan eli keskustellaan siitä, mitä oppilaat joutsenista nyt jo tietävät ja mistä he ehkä haluaisivat saada lisää tietoa. Kootaan taululle esimerkiksi ajatuskartta näistä asioista.

Vasta tämän jälkeen lähdetään varsinaisesti lukemaan tekstiä. Lukemisen jälkeen harjoituskirjassa on vaihtoehtoiset tehtävät muistiinpanojen harjoittelemiseen: Oppilaat voivat vaikkapa ensin pareittain - tai koko ryhmä yhdessä - koota äsken luetusta tekstistä saamansa tiedot käsitekarttoihin, joita sitten vertaillaan luokassa muiden karttoihin. Tämän jälkeen ”siirretään” käsitekartan asiat tehtävän 3 valmiiseen luettelopohjaan. Lopulta oppilaat voivat valita itselleen mieluisemman tavan merkitä muistiinpanoja, käsitekartan tai luettelon.