Oma koti kullan kallis

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Oma koti kullan kallis

Jakson teemana on asuminen. Siihen perehdytään kahden erilaisen kirjallisuuskatkelman avulla, toinen, Tittamari Marttisen Severin uudet naapurit kertoo kaupunkiasumisesta ja uuteen taloon muuttamisesta, Sari Kanalan Samppa ja Suhonen puolestaan kertoo maalle muuttamisesta ja asumisesta siellä. Lisäksi jaksossa on yksi kuunneltava teksti, Aarteenetsintäleikki, jossa tutustutaan tarkemmin asunnon eri osiin. Sekä Severin uudet vaatteet –teksti että Aarteenetsintäleikki sopivat myös vaatesanaston kertaamiseen.

Jaksossa harjoitellaan paikallissijojen muodostamista ja käyttöä. Jakson ensimmäisessä kappaleessa keskitytään inessiivi- ja adessiivimuotoihin. Lisäksi huomioidaan, että joskus paikkaa voidaan ilmaista myös prepositioilla tai postpositioilla. Huomiota kiinnitetään myös sisä- ja ulkopaikallissijojen merkityseroon.

Tehtävien loppupuolella kiinnitetään oppilaan huomio myös paikallissijojen muuhun käyttöön: adessiivimuodon käyttöön välineen tai omistamisen ilmaisussa ja inessiivimuodon käyttöön ajanilmaisussa. Termien opiskelu ei ole pääasia, vaan itse muotojen tunnistaminen, niiden eri merkitysten ja käyttöyhteyksien ymmärtäminen ja harjoittelu.

Kaikissa jakson kappaleissa on myös selkeä juoni. Jakson aikana voikin hyvin palauttaa oppilaiden mieleen juonen käsitteen ja ohjata heitä harjoittelemaan selkeää kertomista tai kirjoittamista toistamalla katkelmien juonen omin sanoin.