Konsta ekaluokkalainen

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Konsta ekaluokkalainen

Tuula Kallioniemen Konsta eka A -kirjan katkelman myötä tutustutaan kouuaiheeseen oppialiden tuntemuksien kautta. Voidaan muistella, millaista itse oli aloittaa koulu, sattuiko oppilaille jotain hassua ensimmäisenä koulupäivänä, miltä ehkä luokalle myöhemmin tulleista oppilaista tuntuu uudessa koulussa ja miten siihen kannattaisi suhtautua.

Kappaleessa tutustutaan myös verbeihin ja harjoitellaan taivuttamista myönteisissä ja kielteisissä preesensin muodoissa. Lisäksi laajennetaan verbisanastoa.