Meidän koulu

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Meidän koulu

Kappaleessa on sekä kuunneltava tekstiosio että kirjoitettu teksti (vihkoaukeama, s. 47). Kappaleen tavoite on oppia koulurakennukseen ja välituntipihaan liittyvää sanastoa. Lisäksi tutustutaan pronomineihin ja niiden käyttöön. Pronomineista tutkitaan lähinnä persoona-, osoitus (demonstratiivi-) ja joka-pronomineja. Ensin totutellaan tunnistamaan eri ryhmien pronominit ja tutkitaan niiden merkitystä erityisesti viittaussuhteen kannalta. Myös pronominien taivutukseen kiinnitetään huomiota ja sitä harjoitellaan jonkin verran.