Riston lukujärjestys

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Riston lukujärjestys

Kappaleessa kerrotaan opettajista ja sijaisista. Aiheen tiimoilta voidaan keskustella esimerkiksi opettajan työstä ja muista koulun ammateista sekä sijaisopettajan roolista. Lisäksi teksti herättää varmasti keskustelua erikoisista nimistä ja kappaleen parissa voidaankin keskustella suomalaisista nimistä ja nimikäytänteistä.

Kappaleessa tutkitaan myös, miten sanoja voi järjestellä erilaisiksi ryhmiksi. Palautetaan mieleen kolme ensimmäistä sanaluokkaa: verbit, substantiivit ja adjektiivit.