Terve sielu terveessä ruumiissa

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Terve sielu terveessä ruumiissa

Jakson aiheena on terveys ja hyvinvointi. Teksteissä käsitellään oppilaiden normaalin terveystarkastuksen rutiineja ja siihen liittyvää käsitteistöä, hammasrautojen saamista, liikunnan, unen ja ravinnon merkitystä koululaisen elämässä sekä sairastumista ja siihen liittyviä kysymyksiä koululaisen näkökulmasta. Oppilaiden kanssa voikin jakson aikana keskustella terveellisistä elintavoista ja valinnoista unohtamatta hauskanpitoa ja herkuttelua.

Kielitiedon osalta jaksossa harjoitellaan verbien taivutusta: eri verbimuotoja, aikamuotoja, tavallisimpia moduksia sekä verbirektioita. Verbeistä on puhuttu jo aiemmin Oppia ikä kaikki –jakson yhteydessä. Nyt tavoitteena on kiinnittää tarkemmin huomiota suomen verbien taipumisen ominaispiirteisiin ja oppia frekventtien verbien monipuolista produktiivista käyttöä.