Terveystarkastus

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Terveystarkastus

Terveystarkastus-teksti kertoo koulun terveystarkastuksesta, jossa mitataan pituus ja paino, tarkastetaan näkö, kuulo ja keskustellaan koululaisen terveyskysymyksistä, kuten nukkumisesta, allergioista ja flunssan ehkäisystä.

Kappaleeseen kuu myös kuunneltava teksti koululääkärin ja marion keskustelusta. Siinä puhutaan nukkumisrutiineista, läksyjen teosta ja illan rauhoittamisesta. Tähän tekstiin löytyy tarkkaan kuunteluun ohjaavia kysymyksiä harjoituskirjasta. Kysymykset kannattaa lukea ennen kuuntelua, jotta oppilaat osaavat orientoitua kuuntelutehtävään.

Kappaleen yhteydessä on tarkoitus keskustella oppilaiden omista kokemuksista ja tottumuksista sekä tutustua terveydenhuollon sanastoon ja kerrata kehonosia.

Kielitiedon osuudessa tutkitaan verbin passiivimuodon käyttöä sekä puhekielessä että yleiskielessä, tutkitaan tavallisimpia verbiryhmiä ja verbien rektioita sekä vertaillaan eri aikamuotoja. Aikamuotojen tarkasteluun sukelletaan syvemmin seuraavissa jakson kappaleissa.