Tuhansien järvien maa

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Tuhansien järvien maa

Jakson tarkoitus on antaa tukea ympäristö- ja luonnontiedon opiskeluun tutustumalla oppikirjojen tyypilliseen tekstiin ja poimimalla keskeistä sanastoa. Jaksossa harjoitellaan tietotekstin lukemisen strategioita ja opetellaan tutkimaan myös kuvia, karttoja ja taulukoita. Jaksossa tutustutaan Suomen maantieteelliseen sijaintiin, suomalaisen maiseman syntyyn ja eri maisema-alueisiin, Suomen maakuntiin, murteisiin ja suomalaisten elämäntapoihin, opitaan suomalaista eläin- ja kasvisanastoa sekä tutustutaan joihinkin suomalaisiin merkkihenkilöihin.

Tietotekstin lukemisen strategioista

  • opetellaan silmäilemään tekstiä ja ennakoimaan otsikon, väliotsikoiden ja kuvien avulla tekstin sisältöä,
  • harjoitellaan pääasioiden etsimistä ja yksinkertaisten muistiinpanojen kirjoittamista
  • ja kiinnitetään huomiota tietotekstissä käytettyihin yleispuhekielessä harvinaisempiin rakenteisiin.