Lisää Suomesta ja suomalaisista

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Lisää Suomesta ja suomalaisista

Lopuksi tutkitaan maakuntia, murteita ja suomalaisia tapoja, opitaan eläin- ja kasvisanastoa ja kerrotaan merkkihenkilöistä. Tässä kappaleessa harjoitellaan etsimään pääasioita tietotekstistä eli erotetaan oleellinen epäoleellisesta.

Maakuntakartta on sitä varten, että oppilaat hahmottavat Suomen eri alueita ja voivat muistella paikkoja, jotka ovat heille tuttuja. Maakuntien nimikkokasvien ja eläinten taulukosta (ja muualta kirjan kuvituksesta) tunnistetaan kasveja ja eläimiä.

Eläinten ja kasvien nimityksiä voidaan opetella kuvakorttien avulla esimerkiksi muisti- ja bingopelejä pelaamalla. Tässä yhteydessä voidaan myös luokitella eläimiä erilaisiin ryhmiin.