Ystävä kallis

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Ystävä kallis

Kirjan ensimmäisessä jaksossa aloitellaan lukuvuotta kesäloman jälkeen. Keskustellaan koulunkäynnistä, perheestä ja ystävistä sekä opetellaan näihin teemoihin liittyvää sanastoa. Oppilaiden kanssa palautetaan mieleen suomi toisena kielenä -tuntien käytännöt ja tutustutaan uuteen oppikirjaan, sen henkilöihin ja tehtävätyyppeihin. Ennen varsinaisten tekstien lukemista on suositeltavaa tutustua kirjan alussa esiteltyihin ”Oppimisen välineisiin”, jossa esitellään kirjasarjassa käytetyt tehtävätyypit.

Jakson aikana tutustutaan myös suomen kielen äänteisiin ja opetellaan erottamaan käsitteet: kirjain ja äänne (vokaalit ja konsonantit, diftongit ja äng-äänne). Jos kielitiedon kokonaisuus tuntuu liian raskaalta lukuvuoden alkuun, opettaja voi käsitellä ensimmäisen kappaleen I-jaksosta ja jättää muut kappaleet myöhempään ajankohtaan. Vaihtoehtoisesti Ystävä kallis -jakson voi käsitellä nyt pintapuolisesti ja palata myöhemmin sen tarkempaan käsittelyyn ja asian harjoitteluun.