Ilta on aamua viisaampi

Jaksossa käsitellään historiallisia tekstejä. Ensimmäiset kolme kappaletta on lainausta historian kuudennen luokan oppikirjasta Historia kertoo. Aiheena Suomen keskiaika. Viimeisessä kappaleessa lähestytään historiateemaa Tiede-lehden artikkelin Polkupyörän historiaa avulla.

Jakson tavoitteena on oppia historian oppikirjoihin sopivia lukustrategioita ja muistiinpanotekniikoita. Strategioiden automatisoitumista auttaa, jos samaa tekniikkaa käytetään esimerkiksi historian oppitunneilla – tai esim. S2-tunneilla työstetään oppilaiden historian tunnilla käsittelemää jaksoa lukupiireissä, historian oppikirjoja lukemalla. Oppilaille voi tätä lukupiiriä varten jakaa esimerkiksi omat pienet muistiinpanovihkot, joihin voi harjoitella muistiinpanotekniikkaa.

Ensimmäisen kappaleen tekstin avulla jäsennetään tekstiä ja piirretään historian tapahtumista aikajanoja ja etsitään tekstistä syy-seuraussuhteita. Toisessa kappaleessa keskitytään ennakoimaan tekstiä kuvien ja otsikoiden sekä ennakoivien kysymysten avulla ja etsimään tekstistä uusia käsitteitä ja tärkeitä asioita. Kolmannessa kappaleessa paneudutaan muistiinpanojen ja yksinkertaisen tiivistelmän kirjoittamiseen.