Lapset maailmankartalle

Jakson teemana on lasten oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet. Ensimmäisessä kappaleessa Roolipeli voi tutkia toisen asemaan asettumisen tunnetta. Tässä yhteydessä voi keskustella siitä, toteutuvatko kaikkien ihmisten oikeudet samanarvoisina.
Kappaleessa Lapsen oikeuksien sopimus tutustutaan Yhdistyneiden Kansakuntien historiaan ja toimintaan erityisesti lasten näkökulmasta. Jaksoa voi hyvin käsitellä YK:n päivän aikoihin.

Aika aikaansa kutakin on valaiseva katsaus eri ikäkausien tuomista oikeuksista ja velvollisuuksista. Tässä yhteydessä voi olla mielenkiintoista keskustella siitä, millaisia ikärajoja eri maissa on. Tärkeä aihe on myös se, mikä merkitys ikärajoilla, oikeuksilla ja velvollisuuksilla on.
Kappale Mikä sinusta tulee isona? käsittelee ammatteja. Tämän kappaleen yhteydessä voi keskustella tulevaisuudensuunnitelmista, ammattihaaveista ja eri aikakausien suomista mahdollisuuksista Suomessa.

Oppilaat voivat tuottaa ryhmätöitä aiheeseen liittyen. Voitte valita yhteisen kappaleen, jonka aiheeseen keskitytte, tai jokainen ryhmä voi valita mieleisensä aiheen, esim. jonkin maan esittely ihmisoikeuksien, sananvapauden tai lukutaidon näkökulmasta, YK:n tai Unicefin toiminta, tavoitteet tai saavutukset, eri ikäkausien tuomat oikeudet ja velvollisuudet, ammatin esittely. Ryhmätyöt voidaan toteuttaa kirjoitelmina, suullisina esityksinä, pikku näytelminä tai vaikkapa lautapelinä. Lisäksi eri kappaleiden aiheista voi rakentaa pieniä näytelmiä luokassa.

Teksteistä nousevan kielitiedon aihe on lauseenvastikkeet. Jos ryhmä on vielä lähempänä kielitaidon alkeistasoa, harjoituksissa voi keskittyä toiminnallisiin tehtäviin ja jättää lauseenvastikeaiheen käsittelemättä.

Lähteet

Lapsen oikeuksien sopimus (Unicef)
Väestöliitto
Pointti - Nuorisotiedotusportaali (Turun kaupungin nuorisopalvelut)