Lennetään unelmien siivillä!

Jakson teemana on fantasia- ja tieteiskirjallisuus. Jaksossa on otteita Ritva Toivolan romaaneista Kun Pikkukorva sai siivet (ensimmäiset kolme kappaletta) ja Salaiset aikamatkat (viimeinen kappale). Tekstikatkelmien avulla tutustutaan fantasia- ja tieteiskirjallisuuden ominaispiirteisiin ja kerrataan kirjallisuuden peruskäsitteet (päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka, juoni, kertoja ja näkökulma). Samalla tutustutaan fantasiamaailman tyypillisiin elementteihin. Koska molemmat tekstikatkelmat ovat saman kirjailijan käsialaa, voidaan oppilaat helposti johdatella pohtimaan myös näiden kahden kirjallisuuden alalajin samankaltaisuuksia.

Kirjan viimeisessä jaksossa kerrataan yleisesti myös kirjassa aiemmin opittuja kielitiedon asioita ja tutustutaan lisäksi vielä tarkemmin sanojen johtamiseen -vA, -nUt, -minen ja -maton-johtimien avulla.

Lisäksi kehitetään edelleen taitoa arvioida ja esitellä luettuja romaaneja muille lukijoille. Jos mahdollista, oppilaat voisivat kirjoittaa jostain lukemistaan kiinnostavista kirjoista arvostelut esimerkiksi koulun tai ryhmän omille verkkosivuille tai kirjallisuusblogiin (esim. Wikispaces, Blogger) – mikään ei estä heitä jatkamasta tämän sivuston ylläpitoa itsenäisesti tulevaisuudessakin. Ainakin kesäloman ajaksi täältä voisivat kaikki ryhmän oppilaat etsiä arvosteluiden avulla helposti itseään kiinnostavaa luettavaa.