Pieni merenneito

Pieni merenneito -jakso keskittyy satuun. Vaikka satu kertomusperinteenä ei alkuunsa tuntuisi otolliselta tekstilajilta teini-ikää lähestyvien keskuudessa, se yhdessä käsiteltynä herättää yleensä kiinnostavia keskusteluja juuri tämänikäisten kanssa. Vanhat klassikkosadut ovat yleensä kielellisesti jo melko haastavia ja siksi niiden lukeminen itsekseen jää etenkin S2-oppilailta helposti väliin. Hyvän sadun yhteydessä voi ottaa esille aiheita, jotka koskettavat läheisesti tämänikäisten ajatusmaailmaa ja tunteita. Sadut antavat aihetta pohtia elämään ja kasvamiseen liittyviä vaikeuksia. Satujen kautta voi myös nähdä maailman yhtenäisyyden, kuinka eri puolilla maailmaa kerrotaan samanlaisia satuja. Luokassa voi kerätä erikielisiä satuja ja yrittää löytää niiden samankaltaisuuksia. Samalla voi tutustua kulttuuriin laajemmin, mm. satujen kuvituksiin ja sitä kautta kuvataiteeseen.

Kielitiedon ja sanaston opettamiseen sadut sopivat hyvin, sillä ne ovat rakenteeltaan kaavamaisia, eikä tarinan ymmärtämiseen tarvitse käyttää aikaa. Tehtävissä käytetään kieliopillisia termejä, mutta niiden opetteleminen ei ole olennaista, ne lähinnä helpottavat asian käsittelyä.

Ensimmäisessä kappaleessa kielitietoaiheena on nominien (nominatiivi, genetiivi, partitiivi, akkusatiivi) taipuminen. Aihe, johon palataan yhä uudestaan, sillä se on valtavan laaja kokonaisuus ja siitä löytyy aina uutta opeteltavaa.

Kappaleessa Pieni merenneito – Viisi pitkää vuotta syvennytään adjektiivin vertailuasteisiin, peruslukuihin ja järjestyslukuihin ja niiden taipumiseen. Pidemmälle ehtineiden kanssa voi opetella korosteisen adjektiivin käyttöä (mitä kaunein) sekä vertailuasteiden ja numeraalien taivutusta lauseessa.

Pieni merenneito – Vihdoin meren pinnalla -kappaleessa harjoitellaan paikallissijoissa taipumista. Samoin tässä kappaleessa voi ottaa huomioon ryhmän kielitaidon tason ja valita tehtäviä sen mukaan.

Viimeisessä kappaleessa käsitellään harvinaisempia nominien taipumismuotoja (translatiivi, essiivi, abessiivi, komitatiivi, instruktiivi). Niiden muodot ovat kuitenkin elävässä kielenkäytössä tavallisia, joten nämäkin muodot on hyvä ymmärtää reseptiivisesti.

Lähde

Suuri Satuaarre. Tammi 2008.