Sanaseppoja ja käsitekimppuja

Jaksossa sukelletaan kirjallisuuden ja jännittävien tarinoiden maailmaan. Jaksossa tulee useita pitempiä tekstilainauksia ulkomaisesta lastenkirjallisuudesta. Jakson kahdessa ensimmäisessä kappaleessa luetaan katkelmia brittiläisen lasten ja nuorten ongelmia hienosti käsittelevän Jacqueline Wilsonin kirjasta Yökylässä. Kolmannessa kappaleessa kirjan henkilöt keskustelevat lukupiirissä ko. teoksesta. Neljännessä kappaleessa luetaan katkelma ruotsalaisen (osittain Mosambikissa asuvan) Henning Mankellin kirjasta Tulen salaisuus. Mankell on tunnetumpi dekkareistaan ja aikuisten romaaneistaan mutta kirjoittaa myös lapsille. Useat Mankellin kirjoista sijoittuvat Afrikkaan ja kertovat afrikkalaisista elämäntavoista. Yhdistävänä teemana jakson teksteissä on erilaisuus, eri kulttuurit ja suvaitsevaisuus.

Tässä jaksossa fokus on sanaston opettelussa. Tavoitteena on kerrata käsitteet vastakohta (antonyymi), synonyymi ja homonyymi. Oppilaiden tulee osata muodostaa ylä- ja alakäsitteitä. Myös yhdyssanojen muodostamista (ja pilkkomista osiin) kerrataan. Jaksossa tulee myös maantiedon sanastoa, esim. maanosien nimet, eläinten nimiä, paikannimistöä ja kasvillisuusvyöhykkeet.

Jaksossa tutkitaan myös puhekielen piirteitä ja pohditaan, missä puhekieltä voi käyttää.