Suojele luontoa!

Tämän jakson kantavana teemana on kestävä kehitys ja mielipiteen ilmaisu. Luonnon monimuotoisuuden arvostaminen ja omien valintojen merkitys ympäristön säilymisen kannalta on nykyaikaa ja sen avulla myös elävän nykysuomen harjoitteleminen on mielekästä.

Kappale Elämän monimuotoisuus on vaikuttava puhe, jonka Risto pitää luokassa. Tässä yhteydessä voi harjoitella oman vaikuttavan puheen pitämistä. Riston puhetta voi analysoida tekstinä rakennekaavion avulla:

Hyvät kuulijat. Aion pitää teille puheen erittäin tärkeästä aiheesta. Kuten tiedätte, kestävä kehitys ja luonnonsuojelu ovat hyvin lähellä sydäntäni. Oikeastaan ne ovat syvällä sydämessäni ja oikeastaan täyttävät sydämeni ja ajatukseni kokonaan. Tämän puheeni aiheena on biodiversiteetti – eli elämän monimuotoisuus. Puheeni tarkoitus on osoittaa teille, kuinka tärkeää on pitää huolta siitä, että elinympäristömme säilyy mahdollisimman monipuolisena.   aloitus, puhuttelu, mielenkinnon herättäminen, asian esittely
Pienet ja isot eläimet sekä kaikenlaiset kasvit muodostavat omassa elinympäristössään monimuotoisen ekosysteemin, jonka hyvinvointi on merkityksellistä myös ihmiselle. Lajit ja niiden elinympäristö, koko ekosysteemi muuttuu koko ajan, mutta ympäristömyrkyt ja elintilan kaventuminen tuhoavat eliölajeja ja supistavat elämän monimuotoisuutta.   puheen sisältö, mielenkinnon herättäminen, asian esittely
Ihminen muokkaa ympäristöään omalla toiminnallaan jatkuvasti. Osa toiminnasta suojelee monimuotoisuutta, osa heikentää sitä. Kun ekosysteemistä poistaa jonkin osan, esim. puut, tulee vaikuttaneeksi koko alueen eliöstön elinmahdollisuuksiin. Puiden mukana katoaa luonnon eläimiltä, esim. pikkulinnuilta, pesäpaikat, piilot ja suojapaikat. Kun pikkulinnut vähenevät alueelta, niitä syövien suurempien eläinten ruoka vähenee ja nekin katoavat. Kasvit ja hyönteiset, joita pikkulinnut ovat syöneet, eivät harvene luonnostaan vaan leviävät liian suuriksi ryhmiksi ja vievät elintilaa toisilta eliöiltä. Lintujen kuljettamat kasvien siemenet puolestaan eivät leviä, eivätkä nämä kasvit pääse kasvamaan.   mielipide, monipuolinen perustelu, esimerkit
Niittyjen, luonnonmukaisten vesistöjen ja muokkaamattomien metsien säilyttäminen osana elinympäristöämme auttaa monimuotoisuuden säilymisessä. Myös muokattua luontoa voi hoitaa monimuotoisuutta ylläpitäen. Luontoa suojeleva metsänhoito esimerkiksi ottaa huomioon alueen eläinten pesimäajat, ja jättää kaatuneita puita metsään eläimiä ja lahoamisprosessia varten.   vetoa järkeen ja tunteisiin, havainnollista esim. kuvilla, kysy, totea, väitä
Elämän monimuotoisuuden säilyttäminen on meidän jokaisen tehtävä. Sinun, minun, jopa rehtorin. Liikuntatunneilla, välitunneilla ja kotimatkoilla meidän pitää liikkua luonnossa kuluttamatta sitä turhaan. Saa poimia marjoja suuhun, mutta ei revitä kasveja huvikseen juurineen maasta. Annetaan hämähäkkien kiipeillä seinillä eikä aleta huitoa niitä kuoliaiksi. Tiesittekö muuten, että koko ajan tässä meidän ympärillä elelee kymmeniä hämähäkkejä ja muita hyönteisiä? Ne vaan ovat piilossa, jotta me ihmiset emme jahtaisi niitä kuoliaiksi. Kyllä me mahdumme kaikki tänne samojen seinien sisään. Kiitos.   lopetus, tiivistä asiaA, iskulause, kysymys, kiitä kuulijoita

 

Liite

Kappaleen Kierrätys on viisasta teksti on mielipidekirjoitus. Tekstiä voi analysoida palauttamalla ensin yhdessä mieleen hyvän mielipidekirjoituksen ominaisuuksia. Lopuksi voidaan kirjoittaa oma mielipideteksti. Muistutetaan oppilaita siitä, että hyvä mielipidekirjoitus on asiallinen, selkeä ja lyhyt; Siinä esitellään jokin – mieluiten vain yksi – itseä kiinnostava tai askarruttava aihe. Kirjoittaja voi myös ottaa kantaa toisen mielipiteeseen tai aikaisemmin julkaistuun. Kirjoittaja kertoo oman mielipiteensä ja perustelee sen ymmärrettävästi. Minä-muoto pitää tekstin kirjoittajan tekstinä. Viimeistään tekstin valmistuttua on hyvä lisätä otsikko, joka lyhyesti kertoo tekstin ytimen. Oma nimi tekstin lopussa kertoo siitä, että kirjoittaja on sanojensa takana. Joskus nimimerkki suojelee kirjoittajan henkilöllisyyttä arkaluonteisissa aiheissa. Lehdet tavallisesti julkaisevat vain sellaisia tekstejä, joissa kirjoittaja kertoo omat tietonsa ainakin toimitukselle.

Omat pienet teot -kappaleen yhteydessä voi harjoitella neuvottelua ja väittelyä eli oman mielipiteen ilmaisua ja perustelemista. Pohtikaa yhdessä, miten Risto perustelee omaa näkökantaansa ja miten Timo omaansa, miten perustelut vaikuttavat keskustelun lopputulokseen ja mikä se on. Miettikää myös, mitä rakentava mielipiteenilmaisu, keskustelu, väittely ei sisällä (toisen väheksymistä, henkilökohtaista arvostelua, loukkaantumista) ja mitä se sisältää (ystävällistä huumoria, yhteisen keskustelun ylläpitämistä, toisen kunnioittamista). Keskustelkaa, onko Riston ja Timon keskustelu rakentavaa vai ei.