Väinämöinen svengaa

Tämä jakso haluaa avata Kalevalan, Suomen kansalliseepoksen, myös suomea toisena kielenä opiskeleville maahan tulleille. Kalevalan käsittelylle annetaan melko paljon aikaa ja painoarvoa, mutta halutessa voidaan käsittely jättää kevyemmäksi ja ottaa esille vain osa jakson asioista ja kappaleista. Jaksossa tulee paljon haastavaakin sanastoa ja tehtävien lomassa annetaan useita Kalevala- ja kansanperinneaiheisia lukuvinkkejä. Kalevalan käsittely voidaan yhdistää myös muuhun (esim. oppilaan oman kulttuurin) kansanperinteeseen. Lisäksi aihe sopii hyvin integroitavaksi esimerkiksi oman äidinkielen, kuvataiteen ja musiikin opiskeluun.

Jaksossa on jonkin verran tekstilainauksia suoraan Kalevalasta, mutta mukaan on otettu myös modernimpeja tekstejä, kuten katkelmat ansiokkaasta Kirsti Mäkisen Suomen lasten Kalevalasta, lyhyt lainaus Mauri Kunnaksen Koirien Kalevalasta ja pitempi lainaus Timo Parvelan Kalevala-aiheisen trilogian Sammon vartijat ensimmäisestä osasta Tuliterä.

Jakson ensimmäinen kappale Kalevalan synty käsittelee nimensä mukaisesti Kalevalan syntyvaiheita. Toisessa kappaleessa tutustutaan Kalevalan kieleen, tyylikeinoihin ja henkilöihin. Kolmas kappale käsittelee yhtä Kalevalan jännittävimmistä tapahtumista, Väinämöisen ja Joukahaisen kilpalaulantaa. Neljännessä kappaleessa luetaan katkelma Timo Parvelan fantasiakirjasta Tuliterä ja tutkitaan, miten Kalevala yhä elää kielessämme, kirjallisuudessa, nimistössä ja kulttuurissa laajemminkin.