Verbaliikkaa ja kielikukkasia

Jakson teemana on media. Tavoitteena on kerrata ja opiskella media-aiheista sanastoa ja tutustua mm. sanomalehden juttutyyppeihin. Ensimmäisessä kappaleessa Mediasoppa kouluruuasta keskitytään lehtiuutiseen ja blogiin ja keskustellaan kouluruuasta. Harjoituskirjan puolella tutustutaan sanomalehden juttutyyppeihin. Toinen kappale Ruutuaikaa käsittelee lasten ja nuorten viettämää aikaa viihdemedian parissa. Sitä käsiteltäessä opitaan televisioon, tietokoneeseen, Internetiin ja (konsoli)peleihin liittyvää sanastoa. Jakson kolmas kappale Kielikukkasia on koottu sanomalehtien kielikukkasista ja siinä opetellaan myös suomalaisten sanomalehtien nimiä. Kappaleessa opitaan käskemään (imperatiivi) ja pyytämään kohteliaasti (konditionaali).

Jakson kielitiedon opiskelussa keskitytään verbien opetteluun. Tavoitteena on, että oppilas tunnistaa verbin ja osaa taivuttaa verbiä sen mukaan, kuka on tekijänä. Oppilaan tulisi tunnistaa ja osata muodostaa myös passiivimuotoinen verbi. Verbien taivutusta harjoitellaan niin myönteisissä kuin kielteisissä muodoissa. Kieltomuotojen yhteydessä palautetaan mieleen, että verbin kieltomuotoon tarvitaan sana ei. Tuottamistehtävissä verbit on valittu frekvenssin (taajuuden) mukaan ja ne on valittu eri verbityypeistä. Verbityyppien varsinaista opettelua kirjassa ei kuitenkaan käsitellä.

Jaksossa käsitellään kaikki verbin aikamuodot: preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti. Moduksista opetellaan imperatiivi ja konditionaali. Tässä kirjassa syvennetään ja painotetaan nimenomaan omia tuottamistaitoja.

Passiivin yhteydessä opettajan olisi hyvä ottaa esille yleiskielen ja puhekielen ero: puhekielessähän käytetään usein passiivimuotoa monikon ensimmäisen persoonan kanssa. Tämä puhekielen malli voi vaikeuttaa passiivimuotojen tunnistamista.