Kielikarhu 2

Kielikarhu 2:n opettajan oppaan jokaisessa kappaleessa toistuu suunnilleen samansisältöinen rakenne. Alussa on jakson sisältöjen lyhyt esittely ja jakson tavoitteet. Sen jälkeen tulevat opetusruutujen mallivastaukset. Kolmantena ovat kappaleeseen mahdollisesti liittyvät äänitteen kuuntelutekstit kirjoitettuina. Jokaisessa kappaleessa on lisäksi yksi tai useampi kuunteluharjoitus, kuten sanelu, jonka opettaja lukee sekä leikki-, peli-, laulu- ja kirjavinkkejä. Näiden avulla oppimista voidaan laajentaa erilaisiin oppimisympäristöihin ja samalla motivoida oppilasta.  Jokaisessa kappaleessa on lisäksi yksi tai useampi kuunteluharjoitus, kuten sanelu, jonka opettaja lukee sekä leikki-, peli-, laulu- ja kirjavinkkejä. Näiden avulla oppimista voidaan laajentaa erilaisiin oppimisympäristöihin ja samalla motivoida oppilasta. Joihinkin kappaleisiin on lisätty myös aiheeseen sopivia lisätehtäviä.