Kielikarhu 3

Kirjasarja etenee taitotasoittain kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti ja noudattaa S2-opetussuunnitelman perusteita. Kielikarhu 3 on suunnattu taitotasolle A2.1–A2.2 (B1.1). Se sopii käytettäväksi yleisesti vuosiluokilla 5–6 tai oppilaan
kielitaidon tason mukaan myös myöhemmillä vuosiluokilla. Kielikarhu sopii hyvin eriyttävään opetukseen, koska sen tekstit ja tehtävät ovat hyvin monipuolisia ja vaikeustasoltaan erilaisia. Opettaja voi valita, mikä on kullekin oppijalle tarpeellista ja mielekästä tehtävää.

Kirja on jaettu 12 jaksoon. Jokaisessa jaksossa käsitellään tietyn aihepiirin tekstejä: Tässä kirjassa teemoina ovat koulumaailma, ystävyys, erilaisuus, kaveriyhteisöt ja verkkokirjoittaminen, media, kestävä kehitys, lasten oikeudet ja velvollisuudet, vuodenkierto, historialliset tekstit ja Suomen keskiaika, Kalevala, kasvukertomukset, jännityskirjallisuus, humoristinen kirjallisuus sekä fantasia- ja scifi-kirjallisuus. Kuhunkin jaksoon on myös koottu toisiaan lähellä olevien kielitiedon asioiden opiskelu. Näistä on tarkempi luettelo opettajan oppaan sisällysluettelon yhteydessä. Kirja on suunniteltu käytettäväksi kahden lukuvuoden aikana.