Kosketus

– Kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa

Lapsilla ja nuorilla on oikeus saada tietoa terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyvistä asioista. Tutkimusten mukaan seksuaalisuuteen liittyvän tiedon ja opastuksen saaminen tukee nuoria heidän kehityksessään, lisää vastuullisuutta sekä suojaa ja edistää heidän terveyttään. Koulun, terveydenhuollon sekä muiden nuorten terveys- ja seksuaalikasvatusta toteuttavien virallisten tahojen merkitys on entisestään korostunut, sillä vastapaino kaupalliselle ja seksualisoituneelle mediainformaatiolle on tarpeen. Nuoret tarvitsevat suunnitelmallista, monipuolista ja hyvää seksuaaliterveyskasvatusta.

Tämän materiaalin avulla voidaan edistää nuorten seksuaaliterveyttä tukemalla nuorten tietojen ja ymmärryksen, arvojen ja asenteiden sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä ja rakentumista. Materiaalia voi käyttää koulun seksuaaliterveysopetuksessa. Materiaali soveltuu hyödynnettäväksi erityisesti peruskoulujen luokkien 7–9, mutta myös toisen asteen opetuksessa.

Kosketus-materiaali nuorten seksuaalikasvatuksen tueksi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Stakesin yhteistyön sekä Helsingin ja Äänekosken kaupunkien toteuttaman Seksuaalikasvatuksen kehittämishankkeen tulosta.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä