Huomioitavia asioita

Oppilaiden erilaisuuden huomioon ottaminen

Seksuaaliterveyteen ja ihmissuhteisiin liittyvän kasvatuksen kenties keskeisin tavoite on nuoren itsetunnon tukeminen. Jos oppilas kokee, että häntä arvostetaan, hänen itsearvostuksensa kasvaa. Oppilaat ovat hyvin erilaisia omine kokemuksineen, arvoineen ja asenteineen. Jokaista oppilasta tulee arvostaa yksilönä. Joillakin oppilailla on seurustelukokemuksia, joillakin ei. Osa oppilaista on saattanut kokea seksuaalista häirintää, jotkut voivat pohtia omaa seksuaalista suuntautumistaan tai identiteettiään ja joku voi tuntea vetoa samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Opettajan on hyvä muistaa nuorten erilaisuus ja pyrkiä huolehtimaan siitä, että kaikki voivat tuntea olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi ryhmässä.

Oppilaiden tunteiden ja reaktioiden huomiointi

Ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittely saattaa herättää joissakin oppilaissa epämiellyttäviä tunteita tai ahdistusta. Tunnereaktioihin annattaa varautua, miettiä etukäteen, kuinka toimisi eri tilanteissa. Yhteistyö kouluterveydenhuollon kanssa näihin tilanteisiin valmistautumisessa on hyödyllistä.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä