Kehosalaatti

Leikkijät istuvat ympyrässä ja jokaisella on oma tuoli, paitsi yhdellä, joka seisoo ringin keskellä. Leikkijät keksivät ohjaajan opastuksella 4-6 kehonosaa ja jokainen valitsee mielessään, mikä kehonosa aikoo olla. Keskellä olijan tehtävänä on huutaa jonkin kehonosan nimi ja kaikkien niiden, jotka ovat mielessään valinneet kyseisen kehonosan, on mahdollisimman nopeasti vaihdettava paikkaa. Keskellä ollut ”huutaja” yrittää juosta mahdollisimman nopeasti jollekin vapautuvista paikoista ja se, joka jää ilman paikkaa, on uusi ”huutaja”. Mikäli ”huutaja” haluaa kaikkien leikkijöiden vaihtavan paikkaa, hän huutaa KEHOSALAATTI. Paikkojen vaihtaminen vierustoverin kanssa ei  ole sallittua koskaan! Leikkijät voivat (jos niin sovitaan) vaihtaa kehonosaa mielessään jokaisen huudon välissä tai sitten esim. joka neljäs kerta, ettei ”huutaja” opi, mitä kehonosaa kukin edustaa.

Leikki sopii hyvin lämmittelyleikiksi tunnin alkuun.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä