Kuvasta kertominen

Opettaja heijastaa piirtoheittimellä kalvokuvan kankaalle. Kuva voi esittää esim. poikaa ja tyttöä istumassa ja katselemassa TV:tä. Opettajalla on hyvä olla erilaisia kuvia mukana riippuen siitä millaisia asioita hän haluaa käsitellä. Oppilaat jaetaan 4-5 hengen ryhmiin, jossa yhden ryhmän (tai kahden ryhmän, mikäli oppilaita on paljon) tehtävänä on keksiä, mitä on tapahtunut ennen tätä kuvassa näkyvää tilannetta. He voivat esim. hahmotella kuvissa olevien henkilöiden taustaa, kuinka he ovat tavanneet jne. Seuraavan ryhmän tehtävänä on kertoa, mitä kuvassa tapahtuu. Kolmas ryhmä keksii tarinan, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan.

On todennäköistä, että oppilasryhmien tarinat poikkeavat huomattavasti toisistaan ja oletukset siitä, mitä kuvassa tapahtuu saattavat olla hyvin erilaiset. Aikaa tarinoiden keksimiseen on noin 5 min. Seuraavaksi kuunnellaan jokaisen ryhmän tarina. Opettaja voi halutessaan esittää myös tarkentavia kysymyksiä, miksi ryhmä olettaa, että kuvassa on kyse juuri jostakin tietystä tilanteesta.

Harjoitus voidaan toteuttaa myös niin, että jokainen ryhmä keksii ensin, mitä on tapahtunut ennen kuvassa näkyvä tilannetta ja sitten kuunnellaan jokaisen ryhmän tarina, jonka jälkeen jokainen ryhmä keksii, mitä kuvassa tapahtuu tällä hetkellä jne.
Harjoituksen avulla voidaan pohtia esim. nuorten ihmissuhteita sekä käsitellä tunneasioita kuvasta riippuen.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä