Johdannoksi opettajalle

Tällä tunnilla käytetty materiaali perustuu todellisiin nuorten kokemuksiin. Nuorten kokemuksia ensimmäisestä yhdynnästä ja siihen liittyvistä seurauksista on selvitetty haastatteluin. Haastattelut on lyhennetty tuntia varten siten, että olennaisin osa on opettajan ja oppilaiden käytössä. Tilanteet ovat todellisia, eikä nuorten kertomuksia ole muutettu. Kerro oppilaillesi, että kyseinen materiaali on aitoa, ainoastaan henkilöiden nimet ovat muutettu. Muistuta oppilaita myös siitä, että vaikka tunnilla käsitellään ensimmäistä yhdyntää, ei valtaosa yhdeksäsluokkalaisista ole vielä kokenut yhdyntää, eivätkä kaikki ihmiset ole yhdynnässä koskaan elämänsä aikana. On myös hyvä tuoda esille, että on monia muitakin tapoja kokea seksuaalista tyydytystä kumppanin kanssa kuin yhdyntä.

Tunnin lopussa pohditaan myös ensimmäisen kerran käsitettä kyseenalaistamalla ajattelumalli, jossa oletetaan ensimmäisen kerran tarkoittavan yhdyntää, erityisesti heteroyhdyntää.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä