Tunnin kulku

Kertaa lyhyesti oppilaittesi kanssa edellisvuonna läpikäydyt oppitunnit (esim. 7—14, koulunne tuntijaottelun mukaan). Voit esimerkiksi kysellä, mitä he muistavat edellisvuodesta. Kertaa myös oppilaiden kanssa ryhmän yhteisesti sovitut toimintasäännöt ja korosta niiden tärkeyttä luottamuksellisen ilmapiirin saavuttamisessa. Ohjeet toimintasääntöjen muodostamiseen löytyvät tunnilta numero 1.      
(1–5 min)

2. Selitä oppilaille, että tämän tunnin tarkoituksena on tarkastella nuorten todellisia kokemuksia ensimmäisestä yhdynnästä. Jaa luokka sekaryhmiin (yhtä paljon tyttöjä ja poikia). Anna ryhmille kopio harjoituksesta 15.1 sekä kopio yhdestä haastattelukertomuksesta.

Pyydä kahta oppilasta lukemaan kertomus ryhmälle, siten että toinen on haastattelija ja toinen haastateltava (varmista, että haastateltava on samaa sukupuolta kuin kertomuksen henkilö). Tämän jälkeen ryhmä vastaa harjoituksen 15.1 kysymyksiin.    
(5–10 min)

3. Kun ryhmä/ryhmät ovat vastanneet ensimmäisen kertomuksen kysymyksiin, jaa heille seuraava kertomus. Varmista, että jokainen ryhmä saa ainakin yhden pojan ja yhden tytön kertomuksen. Kertomuksista osa on positiivisia (Anne ja Kari) ja osa negatiivisia (Katri, Marja, Tommi ja Taneli). Varmista, että jokainen ryhmä saa sekä positiivisen että negatiivisen haastattelukertomuksen. Jos joku ryhmistä on muita nopeampi, anna ryhmälle kolmas kertomus jne.  
(5–10 min)

4. Kun jokainen ryhmä on vastannut ainakin kahteen kertomukseen, kokoa luokka yhteen. Pyydä ryhmää kirjaamaan omat vastauksensa lyhyesti taululle, fläpille tai kalvolle oikean henkilön kohdalle oikeaan laatikkoon (esim. Tanelin kertomuksen vastaukset Tanelin kohdalle ja kysymyksen 1 vastaus laatikkoon 1 jne.) Kun pienryhmät ovat saaneet vastauksensa kirjoitettua, vertailkaa niitä ja keskustelkaa mahdollisista eroista saman tarinan kohdalla. Pyrkikää löytämään koko luokan yhteiset vastaukset jokaiseen kertomukseen.   
(10 min)

5.  Keskustele luokan kanssa erityisesti harjoituksen 15.1 kysymyksestä numero 7. Käytä apunasi seuraavia kysymyksiä:

 • Mistä voi tietää, oliko yhdyntä myönteinen kokemus kertomuksen henkilölle?
 • Käyttikö pari ehkäisyä ja miksi?
 • Oliko yhdyntä hyvä kokemus toiselle osapuolelle?
 • Jos se oli hyvä, niin mikä teki kokemuksesta positiivisen?
 • Jos kokemus oli epämiellyttävä, niin mitkä asiat olisivat voineet parantaa sitä?
 • Mitkä seikat vaikuttivat siihen, oliko yhdyntä turvallinen tai turvaton kokemus?

Tee lista vastauksista taululle.    
(10 min)

Tunnin lopetus

1. Vedä yhteen kertomuksen ydinkohdat:

 • Jos et ole seurustellut toisen kanssa pitkään, yhdyntä SAATTAA aiheuttaa suhteen loppumisen melko pian.
 • Keskustelu yhdynnästä ennen sen tapahtumista tekee yhdyntäkokemuksen luultavasti paremmaksi. Parisuhde on paremmalla pohjalla silloin, kun yhdyntäasioista pystyy keskustelemaan kumppanin kanssa.
 • Paras tapa varmistaa, että harjoitat turvaseksiä, on sopia siitä kumppanisi kanssa etukäteen.
 • Kännissä tapahtuneesta ensimmäisestä yhdynnästä ei välttämättä jää positiivisia muistoja. Ensimmäinen yhdyntä on ainutlaatuinen kokemus, ja useimmat ihmiset muistavatkin sen läpi elämänsä. Kokemusta ei kannata pilata sillä, että esimerkiksi suostuu sänkyyn kenen tahansa kanssa.

2. Kun puhutaan ensimmäisestä kerrasta, sillä tarkoitetaan useimmiten ensimmäistä yhdyntää ja nimenomaan heteroyhdyntää. Jotkut kuitenkin kokevat ensimmäisen kertansa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Voit herättää pienryhmissä keskustelua esimerkiksi alla olevin keinoin. Anna oppilaiden keskustella hetki keskenään ja pyydä heitä sitten kertomaan ajatuksiaan.

 • Pyydä oppilaita lukemaan (uudestaan) Karin tarina ja kuvittelemaan, että tarinan osapuolet ovat molemmat poikia. Tarinan alussa mainitaan kerran raskaaksi tulo, mutta kehota oppilaita olemaan välittämättä kyseisestä kohdasta.
  • Minkälaisia ajatuksia tarina herätti?
  • Mikä merkitys sillä on, koetaanko ensimmäinen kerta vastakkaista sukupuolta vai samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa? Vai onko mitään merkitystä? Miksi?
  • Täytyykö ensimmäisen kerran olla aina juuri yhdyntä? Ota esimerkiksi lesbosuhde.


3. Anna seuraava tehtävä oppilaille tunnin lopuksi:

Pyydä oppilaita tekemään nimettömänä kysymyksiä vastakkaiselle sukupuolelle. Pyydä oppilaita laittamaan kysymykset suljettuun, niille varattuun laatikkoon. Korosta, että kysymykset eivät saa kohdistua kehenkään henkilöön ja että kysymysten tulee olla asiallisia. Kenenkään henkilöllisyys ei paljastu kysymyksiä tehtäessä. Muistuta oppilaita kysymysten tekemisestä myös seuraavien oppituntien yhteydessä. Viimeisen oppitunnin (21) toteutus perustuu näihin kysymyksiin. On tärkeää, että oppilaat saavat tietää vastakkaisen sukupuolen näkemyksistä. 

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 3 ja 4.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä